2016/11/14

Bigarren hizkuntza ikasten laguntzeko estrategiak


Hona hemen hamar estrategia hizkuntza ikasten ari denean, 'aldamiajea' eskaintzeko:

1. Ikasleen esperientziekin loturak egiten saiatzea eta kultura ezagutzak konpartitzea.
2. Input ulergarria ematea.
3. Feedback ematea.

  • Dena ez da zuzendu behar. Zuzenketa gehi egiteak batzuetan kontrako efektua izan dezake: urduritasuna, komunikaziorako oztopoa, zerbaiten zentratzeko zailtasuna...
  • Estrategiak:
  • Lehendabizi, edukiari erantzun.
  • Erantzuten denean, gaizki esan den esaldia birformulatu.
  • Adibideak eman beste ikasleei, haiek ere 'hizkuntza irakasle' bihur daitezen.
  • Idazlaneta, lehendabizi edikiari erreparatu; ez hasi forma zuzentzen. 
  • Zentratu akats zehatz batean aldi bakoitzean.
  • Utzi aldera boligrafo gorria.

4. Ikasketa kooperatiboaren bidez elkarrizketa suspertzea.
5. Ikasleen hizkuntzak integratzea.
6. Antolatzaile grafikoak erabiltzea.

7. Ikasleak gidatzea hezkuntza testuak ulertzen laguntzeko.
8. Hiztegi taulak garatzea.
9. Aldamiajerako markoak ematea (idatzitakoak edo grafikoak).
10. Idazteko ereduak eta jarraibideak ematea.


Mezu hau idazteko, Elizabeth Coelhoren Adding English: A Guide to Teaching in Multilingual Classrooms (2007) liburuan azaldutako zerrenda bat erabili da.

No hay comentarios:

Publicar un comentario